Informatie voor Gemeenten.

Zorgom.nl maakt burgerparticipatie mogelijk!

Het kabinet wil mantelzorgers en zorgvrijwilligers betrekken bij hulp via de Wmo en de Wlz. Gemeenten en zorgaanbieders gaan de mantelzorger meer ondersteunen. Ook is een betere samenwerking tussen de mantelzorger, zorgvrijwilliger en de professionele hulpverlener nodig.

Bijvoorbeeld het mede regisseren van de hulp- en zorgbehoeften.

Het nieuwe gemeentelijk welzijnsbeleid (Wmo) is geïntroduceerd en we verwachten veel van onze burgers. Bijvoorbeeld het mede regisseren van de hulp- en zorgbehoeften.

Maar dat idee uitvoeren blijkt geen kinderspel. Want hoe gaat het in zijn werk?

Maak een afspraak

Hoe nemen burgers anno 2015 zelf verantwoordelijkheid in het regelen van hun zorgvraag?

Krijgt iemand hulp via de Wmo? Dan gaat de gemeente na wat de burger en zijn mantelzorger(s) zelf kunnen doen. De gemeente bekijkt ook of er aanvullende ondersteuning vanuit de professionele zorg nodig is.

Vooral om de taak van de mantelzorger te verlichten. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers houden het langer vol als ze weten dat:

  • ze goede ondersteuning krijgen
  • goed toegerust zijn
  • kunnen rekenen op rugdekking als dit nodig is.

De keukentafelgesprekken nemen hier een belangrijke plaats in.

Voor directe familie en omgeving blijft het echter zeer lastig om alle veranderingen te volgen en mede verantwoording te nemen. Juist deze burgerkracht mobiliseren maakt het mogelijk om het nieuwe beleid te effectueren.

Alleen … hoe regelt u dit in de praktijk?

Maak een afspraak

Zorgom.nl is een deel van de oplossing en een voorbeeld van verbinding, burgerkracht en dialoog.

Dit initiatief bouwt op de kracht van familie, netwerk en maatschappelijke partners. De benadering gaat uit van dialoog, zelforganisatie en samenwerking. Niet betuttelen maar regie neerleggen daar waar het hoort. Dat is de nieuwe waarde.

Zorgom.nl maakt burgerparticipatie echt mogelijk. Een praktisch ingerichte website waar zorgvrager, maatschappelijke partners en familie zelf zaken kunnen regelen.

Zorgom.nl, de keuze van deze tijd.

Maak kennis met de toegevoegde waarde van dit online platform. Bel met Jan Olav Smit, 06 – 21 27 57 87, of stuur hem een mail via janolav@zorgom.nl

Zorgom.nl op maat voor uw gemeente?

Maak een afspraak

Maatwerk.

Voor gemeenten maken wij zorgom.nl op maat. En in een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag over de mogelijkheden en hoe uw ideeën daar in kunnen passen.

Maak een afspraak